ქართული Русский English
Site MapContact join us


Junior School Program

 

 
For 2009-2010 academic year Iakob Gogebashvili School welcomes pupils in Junior School (classes 1-6). The first half of the day is dedicated to general courses, which are based on programs provided by the Ministry of Education and Science of Georgia. In the second half of the day students are occupied with various interesting enrichment programs - arts, crafts, sports, etc. Tutors watch over that each student prepares lessons for the next day before he/she leaves school.
 
 

General Subjects                                                       Additional Courses
 

Georgian Language & Literature                                    Creative Writing
Mathematics                                                               Drama - Theatrical Art
English                                                                       Calligraphy and Ornamental Calligraphy
Russian                                                                      Georgian National Songs
Art                                                                              Chanting
Nature                                                                         Performing Art – thick felt, embroidering, tapestry  
Reading                                                                       Gardening 
Music                                                                          Chess
Sports                                                                         Karate 
                                                                                   
 

Pupils Daily Schedule
 

09.00-09.30 – Trip from Tbilisi to Kiketi
09.40-09-50 – Prayer before Studies
10.00-14.30 – General Academic Courses
10.40 – Breakfast
14.35 – Dinner
15.15-17.30 – Additional Courses & Homework
17.45 – Prayer after Studies
18.00 – Trip back to Tbilisi
 
 
 Diary
User Password  
Iakob Gogebashvili School
Copyright@2009
Developed by ITNOVATIONS