ქართული Русский English
საიტის რუკაკონტაქტი შემოგვიერთდით


სასწავლო პროგრამები

 

სასწავლებელი მოიცავს 3 საფეხურს: I საფეხური (I-VI კლასები) - დაწყებითი სკოლა,  II საფეხური (VII-IX კლასები) - საბაზო სკოლა და III საფეხური (X-XII კლასები) - საშუალო სკოლა. 2014-2015 სასწავლო წლისთვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელში მოსწავლეთა მიღება წარმოებს I – XI კლასებში. ასევე ფუნქციონირებს მოსამზადებელი ჯგუფი, სადაც მოსწავლეთა მიღება ხდება 5 წლის ასაკიდან.

 

სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების მიხედვით, რომელიც სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტთან ერთად მოიცავს დაწესებულების დამატებით საგანმანათლებლო კომპონენტებს. საგანმანათლებლო პროგრამა და სწავლების მეთოდიკა მოიაზრებს მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროების დაკმაყოფილებას და მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ განვითარებას.

 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელი მიზნად ისახავს მაღალი დონის სწავლების, შეძენილი ცოდნის რეალიზებისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფას. საკუთარი მიზნებისა და მისიის შესრულების მიზნით სკოლის მესვეურები, დირექცია, პედაგოგები, მშობლები და მოსწავლეები ძირითად პრინციპად აღიარებენ სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის დაფუძნებას ეროვნული და მსოფლიო პედაგოგიური პრაქტიკის საუკეთესო ტრადიციებზე, თანამედროვე მოწინავე მიღწევებზე, სულიერებასა და მართმადიდებლურ ეროვნულ ფასეულობებზე. სკოლა უზრუნველყოფს სწავლისა და აღზრდისათვის მაქსიმალურად ხელისშემწყობი პირობების შექმნას.

 

სკოლის სასწავლო სტრუქტურა მოიცავს ოთხ სასწავლო მიმართულებას: აკადემიურს, სასულიეროს, სპორტულსა და შრომითს. თითოეულ მიმართულებას ჰყავს თავისი ხელმძღვანელი.

 

 
დღიური
მომხმარებელი პაროლი  
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელი
Copyright@2009
Developed by ITNOVATIONS