კურსდამთავრებულები

კურსდამთავრებულები

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებლის ყველა კურსდამთავრებული ჩაირიცხა პირველივე არჩეულ ფაკულტეტზე და აბსოლუტურმა უმრავლესობამ მიიღო სახელმწიფო სასწავლო გრანტი.

ყველა 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

2015 - 2016 სასწავლო წლის

კურსდამთავრებულები

2016 - 2017 სასწავლო წლის

კურსდამთავრებულები

2017 - 2018 სასწავლო წლის

კურსდამთავრებულები

2018 - 2019 სასწავლო წლის

კურსდამთავრებულები

2019 - 2020 სასწავლო წლის

კურსდამთავრებულები

2020 - 2021 სასწავლო წლის

კურსდამთავრებულები

2021- 2022 სასწავლო წლის

კურსდამთავრებულები