სპორტი

სასწავლებლის ხედვა მიზნად ისახავს მოზარდის ფიზიკურ გაჯანსღებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებას. ამ მიზნით სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული მიმართულება, რომელიც გამორჩეულია სპორტის მრავალფეროვანი სახეობებით: რაგბი, ფეხბურთი, ფრენბურთი, ცურვა, კარატე.

 

სპორტის ათლეტური და გუნდური სახეობების სინთეზი აყალიბებს კომპლექსურ და თანამიმდევრობით პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს ორგანიზმის ენერგეტიკული ფლობის უნარჩვევების ჩამოყალიბებას და განვითარებასყოველი დილა მოსწავლეებისთვის ორძელებზე მცირე გამამხნევებელი ვარჯიშით იწყება

სპორტულ მიმართულებას ხელმძღვანელობს: ბ-ნი ზურაბ ქურდაძე

 

სხვა სასწავლო პროგრამები

აკადემიური განათლება

აკადემიური განათლება

სასწავლო-აკადემიური მიმართულების მიზანია - არსებული ქართული, ეროვნული სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამისა და წამყვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო სისტემების სინთეზის გზით ჩამოაყალიბოს უნიკალური პროგრამა.

გაიგე მეტი
სულიერი და ზნეობრივი აღზრდის მიმართულება

სულიერი და ზნეობრივი აღზრდის მიმართულება

სასწავლებელში სასულიერო დარგის  არსებობა ემსახურება მოსწავლეთა სულიერ, ინტელექტუალურ,შემოქმედებით, ჯანსაღ განვითარებასა და სრულყოფას. 

გაიგე მეტი
სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების მიმართულება

სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების მიმართულება

მოზარდისთვის პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავების და  საზოგადოებისათვის სასარგებლო  აქტივობებში მათი ჩართულობის მიზნით, სასწავლებელში დაარსდა  შრომითი საქმიანობის  მიმართულება.

გაიგე მეტი
მოსამზადებელი ჯგუფი

მოსამზადებელი ჯგუფი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ყოველმხარივი განვითარების ხელშეწყობის, სკოლისთვის უკეთ მომზადების მიზნით, სასწავლებელში ფუნქციონირებს მოსამზადებელი ჯგუფი.

გაიგე მეტი
ონლაინ სწავლება

ონლაინ სწავლება

მოკლე აღწერა

გაიგე მეტი