უსაფრთხოება

სასწავლებელში უსაფრთხოებას და წესრიგს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. ტერიტორია აღჭურვილია უახლესი დაცვითიპერიმეტრულისახანძრო და გარე ვიდეოკონტროლის სისტემებითდაცვის პროფესიონალი თანამშრომლები 24 საათი ზრუნავენ მოსწავლეებისთანამშრომლებისა და ტერიტორიის უსაფრთხოებაზე – როგორც მიმდინარე სასწავლო პროცესისასევე დაგეგმილი სასკოლო ღონისძიეების დროს.

 

სკოლის ტერიტორიაზე უცხო პირთათვის გადაადგილება დასაშვებია მხოლოდ დირექციის და დაცვის სამსახურის წინასწარი თანხმობით.

 

სკოლის მოსწავლის მხრიდან სასწავლებლის ტერიტორიის ვადაზე ადრე დატოვებაან მისი გამგზავრება სკოლიდან არასასკოლო ტრანსპორტით დასაშვებია მხოლოდ დირექციის და დაცვის სამსახურის წინასწარი ინფორმირების და მათი ნებართვის შემთხვევაში.